Belysning

Lys – én af livets vigtige kilder.

Et godt lys har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Det naturlige lys er uden tvivl at foretrække, i det omfang det giver nok lys på arbejdspladsen. Det er desværre langt fra alle arbejdspladser, hvor dette er muligt – hvilket giver behov for hjælp i form af kunstig belysning.

Det er ikke ligegyldigt hvilket lys man vælger.
Længere nede på siden kan du læse mere om hvilke krav der stilles til et godt arbejdslys.
Du kan også klikke på billederne herunder og se udvalget af lamper, afhængig af om det drejer sig om lys til bordet, loftet, gulvet eller væggen.

Det er vigtigt med det rigtige lys.

Belysning på arbejdspladsen er langt vigtigere end de fleste mennesker forestiller sig. Både arbejdsmiljø, arbejdsindsats og trivsel er meget påvirket af den. En god belysning fremmer ikke blot medarbejdernes velvære og sundhed, men er også med til at øge produktiviteten. Og det giver færre sygedage.

Hvad sker der når arbejdslyset er dårligt?

En dårlig belysning kan både være for lidt lys eller for meget lys.

For lidt arbejdslys kan give fysiske gener, som f.eks. hovedpine, irriterede øjne, træthed, anspændthed og muskelinfiltrationer.
Derudover kan det give større risko for ulykker, hvis man f.eks. kommer fra et rum med meget stærkt lys til et rum med meget svagt lys, eller omvendt.
For dårlig eller uhensigtsmæssig belysning i et undervisningslokale kan desuden virke hæmmende på indlæringen.

For meget lys handler oftest om blænding. Det viser sig f.eks. ved at lyset ‘skærer’ i øjnene, eller at lyset er for skarpt, så man føler trang til at skygge for øjnene. Blænding kan skyldes sol gennem vinduer, dårligt afskærmede belysningsarmaturer eller refleksioner, f.eks. i computerskærme eller andre blanke overflader.

Et dårligt arbejdslys kan også være flimmer fra f.eks. slidte lysstofrør.

Krav til arbejdslyset.

Belysningen skal – udover at give lys til arbejdet – oplyse rummet på en behagelig måde, og lyset skal kunne rettes mod det man arbejder med.
Lysets styrke måles i lux, der er en måleenhed for belysningsstyrken.

Eksempler på krav til belysning:

 

50 lux:

 • Cykelkældre.
 • Kantiner og lærerværelser.

100 lux:

 • I toilet- og baderum.
 • På gange og trapper.

200 lux:

 • I klasselokaler hvor der foregår undervisning.
 • Ved svejsning.
 • Biblioteksreoler (på bogryggene).
500 lux:

 • Under kontorarbejde og vedvarende læsning.
 • Ved arbejde i køkken – “farlige” arbejdssteder.
 • I autoværksteder ved reparationsarbejde.
1000 lux:

 • I værkstedsmaskiner med fine små detaljer.
 • Ved arbejde med finmekanik.
1500 lux:

 • Ved arbejde med vurdering af farver.

OBS! værdierne er beregnet på personer med normalt syn.
Men da lys skal være tilpasset den enkeltes behov, skal der ikke blot tages hensyn til selve arbejdsopgaven og omgivelserne, men også til de ansattes alder og evt. synshandicaps. Fx. har en 60-årig medarbejder behov for dobbelt så meget lys som en 20-årig. Er der mange ældre på en arbejdsplads, skal der være mulighed for højere belysning.

Ergonomisk påvirkning.

Øjet er kroppens stærkeste muskel, hvilket gør at synet faktisk ‘styrer’ kroppen, for at opnå de optimale synsforhold. Hvis lysforholdene er forkerte, vil man automatisk anbringe sig rigtigt i forhold til lyset. Det betyder at man indtager dårlige holdninger og arbejdspositioner.  Så selvom inventaret opfylder alle ergonomiske anbefalinger, vil man på sigt opleve gener og smerter i nakke, skuldre og ryg.

Hvordan er jeres arbejdsbelysning?

Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at tjekke om dit lys trænger til en optimering, for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Prøv evt. følgende:

 • Sæt dig på din stol og kig rundt. Er der noget, der blænder dig?
  Det kan være solen fra vinduet eller refleksioner fra andre lyskilder i nærheden.
 • Skyg for dine øjne med hånden eller tag en kasket på. Oplever du nogen forskel?
  Hvis skyggen giver dig en behagelig følelse, er du højst sandsynlig udsat for direkte eller indirekte blændende lys ovenfra.
 • Placer et spejl eller en blank overflade foran dig eller på den overflade du kigger hyppigst på. Kig efter refleksioner på arbejdsstationen.
  Hvis du ser lyskilder i spejlet, er der risiko for at du bliver udsat for refleksioner.

Måling af jeres lysstyrke.

Vil I gerne vide præcis hvordan lyset er hos jer? Om lux-niveauet ligger som det skal?
Vi kommer gerne forbi til en ‘lys-snak’, hvor vi blandt andet kan måle lux-niveauet forskellige steder, samt vejlede i indretning af jeres kontormiljøer, for at få udnytte dagslyset mest muligt.

Ønsker du at høre mere, kan du kontakt os på tlf.: 70 22 10 17 eller mail: adm@ergo-design.dk