Salgs- og leveringsbetingelser

 

Virksomhedsoplysninger:

Navn: Ergo-Design A/S
Adresse showroom/kontor: Rødegårdsvej 174B, 5230 Odense M
Adresse lager: Rødegårdsvej 203, 5230 Odense M
CVR-nummer: 26306310
Telefon: +45 70 22 10 17
Mail: adm@ergo-design.dk
Hjemmeside: www.ergo-design.dk

 

Grundlæggende information

Ergo-Design A/S handler primært med erhvervsdrivende og offentlige institutioner. Derfor er alle priser og andet salgsmateriale oplyst ekskl. moms.
Private er dog også meget velkomne til at handle hos Ergo-Design A/S, hvor vi henviser til gældende dansk købelov.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer – også selvom køber foreskriver andre betingelser.
Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med skriftlig accept fra Ergo-Design A/S.

Foreligger der en samhandelsaftale mellem køber og Ergo-Design A/S, er denne gældende – medmindre andet er angivet i samhandelsaftalen.

Sådan handler du hos Ergo-Design A/S

Du kan afgive din ordre på tre forskellige måder:
1. Mundtligt ansigt-til-ansigt eller pr. telefon.
2. Skriftligt pr. mail eller via vores kontaktformular her på hjemmesiden.
3. Via webshoppen.

Tilbud

Inden du beslutter dig for et køb, er du velkommen til at rekvirere et tilbud.
Du kan afgive forespørgslen på to forskellige måder:
1. Mundtligt ansigt-til-ansigt eller pr. telefon.
2. Skriftligt pr. mail eller via vores kontaktformular her på hjemmesiden.

Tilbuddet er som hovedregel gældende én måned efter modtagelse, medmindre andet er angivet.

Betaling

Inden betaling er du forpligtet til at oplyse Ergo-Design A/S følgende:
Firmanavn
Adresse
CVR-nummer
Evt. EAN nummer
Telefonnummer
Mailadresse
Kontaktperson

Hvis du har bestilt din ordre mundtligt eller skriftligt, modtager du en faktura via e-mail eller EAN nummer.

Standard betalingsbetingelse: netto 8 dage.
Andre betalingsbetingelser aftales individuelt.

Ved en overskridelse af betalingsfristen, beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,-

www.ergomoebler.dk kan du betale med Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB og Union Pay. Betaling vil blive trukket umiddelbart efter købet.
Alle beløb er i danske kroner og er inkl. moms.

Ergo-Design A/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering & montering

Levering og evt. montering aftales individuelt pr. ordre.
Du kan enten selv afhente varerne i vores showroom eller på vores lager, eller vi kan leverer dem til jer mod betaling – se aktuelle priser her.

Vi hjælper gerne med montering og installering af varerne. Dette afregnes på timebasis á kr. 445,00 / time

Miljøgebyr

Grundet lovgivningsmæssige krav samt stigende omkostninger til affaldshåndtering, dieselafgift mm., samt pålagte miljøgebyrer fra vores leverandører, indeholder alle ordrer et miljøgebyr.
Miljøgebyret er 1,7% af beløbet på fakturaen, dog max. kr. 85,-

Garanti

Ergo-Design A/S yder den garanti svarende til den, som Ergo-Design har modtaget fra de enkelte underleverandører og deres til enhver tid gældende garantibestemmelser.

Mangler

Køber er forpligtet til at kontrollere varerne umiddelbart efter modtagelse. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal Ergo-Design A/S meddeles herom straks og senest indenfor 48 timer.

Reklamationsret

Ved erhvervskøb yder Ergo-Design A/S 12 måneders reklamationsret.
Ved privatkøb henviser vi til gældende dansk købelov.
Ergo-Design A/S skal meddeles skriftligt om reklamationen hurtigst muligt efter denne er opdaget.

Er der fejl eller mangler ved en vare, er det op til Ergo-Design at beslutte om varen skal repareres, ombyttes eller der skal gives et afslag i prisen.

Reklamationen dækker ikke fejl, skader eller slitage begået ved forkert betjening eller opbevaring.

Som udgangspunkt er køber ansvarlig for fragtomkostninger i forbindelse med evt. returnering af varen. Hvis reklamationen er berettiget, vil Ergo-Design A/S dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Returret

Ergo-Design A/S yder 1 måneds fuld returret på standard / lagervarer, regnet fra modtagelsesdatoen, medmindre andet specifikt er angivet.
Returretten forudsætter at varen fremstår som ny og i original emballage.
Såfremt varen beskadiges på grund af manglende eller dårlig emballage, er det afsenders ansvar, og Ergo-Design A/S forbeholder sig ret til at nægte modtagelse.
Fragtomkostninger i forbindelse med returnering er for købers regning.
Hvis Ergo-Design skal afhente varerne, fratrækkes et afhentningsgebyr, til enhver gældende tarif fra vores speditør.

Hvis du ønsker er returnere en vare, skal Ergo-Design A/S forinden meddeles skriftligt herom.
Meddelelsen skal gives pr. mail på adm@ergo-design.dk.
I mailen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at bruge din returret, samt oplyse ordrenr. eller fakturanr. hvorpå varen er købt.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor 1 uge.
Beløbet fratrækkes et returgebyr, svarende til 5% af beløbet.

Der er INGEN returret på specialvarer / specialbestillinger.

Forbehold

Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændringer, udgåede varer, samt leverancesvigt fra tredjepart.

Force majeure

Følgende omstændigheder hos Ergo-Design A/S medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Ergo-Design A/S ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler (medmindre at denne mangel kunne forudses af Ergo-Design A/S), almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af Ergo-Design A/S.

Klage

Har du en klage over et produkt købt hos Ergo-Design A/S, kan du kontakte os på tlf.: 70 22 10 17 eller skriftligt på mail: adm@ergo-design.dk.

Hvis du ikke mener at vi sammen finder en passende løsning, kan du sende en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: adm@ergo-design.dk

Tvister

Enhver tvist mellem køber og Ergo-Design A/S skal afgøres efter dansk ret.

Ergo Design logo